Terapiatehtaan kehityskaari


Kuinka nykytilanteeseen on päädytty?


Terapiatehdas Oy on suomalainen perheyritys. Yrittäjillä on vahva koulutus ja kokemus päihdeongelmaisten ihmisten kanssa työskentelystä.


Terapiatehdas Ky on perustettu vuonna 2001. Vuosina 2001–2002 Terapiatehdas tuotti alihankintana terapiapalveluja huumekuntoutusyksikköön Hyrynsalmella. Vuonna 2003 Terapiatehdas Ky vaikutti pääkaupunkiseudulla tuottaen työnohjauksia sekä yksilö- ja perheterapioita päihdeongelmaisille. Samana vuonna Terapiatehdas Ky osti Elämänlanka AY:n liiketoiminnan Punkaharjulta. Yksikössä oli 10 asiakaspaikkaa.


Vuonna 2005 Terapiatehdas Ky muutettiin osakeyhtiöksi voimakkaan liikevaihdon ja tuloksen kasvun vuoksi. Samana vuonna Terapiatehtaan huumekuntoutusyksikkö muutti Enonkoskelle remontoituihin toimitiloihin ja paikkaluku kasvoi 12.


Vuonna 2006 avattiin huumekuntoutusyksikön lisäksi Enonkoskelle Terapiatehtaan perheyksikkö Oy, jossa oli asiakaspaikkoja 6. Tämän myötä muodostui konsernin, jossa oli yhteensä 18 asiakaspaikkaa. Seuraavana vuonna toimintaa laajennettiin jälleen, tällä kertaa avokuntoutuspalveluihin Savonlinnaan ja Enonkoskelle. Tukiasuntoja oli parhaimmillaan 10. 


Vuosi 2008 oli Terapiatehtaalle haastavaa aikaa. Lama vaikutti nopeasti ja avokuntoutuspalvelut päätettiin lopettaa kannattamattomina. Syksyllä 2008 käynnistettiin massiivinen segmentointi ja tuotteistaminen, jonka seurauksena uudet segmentit veivät taas liiketoiminnan kasvuun.


Terapiatehtaan perheyksikkö Oy:n toiminta ajettiin alas vuoden 2009 keväällä ja toimiluvat lopetettiin. Segmentoitumisen ja tuotteistamisen seurauksena perheyksikön tiloissa aloitettiin naisten kuntoutukseen erikoistunut yksikkö. Toiminta Enonkoskella jatkui enemmän yksilökeskeisempänä kuin aiemmin.


Vuonna 2010 Terapiatehdas Oy teki historian toisen liiketoimintakaupan Myötämäki Oy:n kanssa Siuntiossa. Terapiatehtaan naisten laitoskuntoutus siirrettiin tammikuussa 2010 Siuntioon. Miesten laitoskuntoutus jatkoi toimintaansa vielä Enonkoskella. Naisten yksikölle saatiin uudet toimitilat remontoitua Nummelasta, jonne naistenyksikkö siirrettiin syksyllä 2010. Tällöin miesten laitoskuntoutus siirrettiin Enonkoskelta Siuntioon. Kaikki toiminta Enonkoskella siis lopetettiin ja toiminnat siirrettiin kokonaisuudessaan Etelä-Suomeen. Asiakaspaikkoja Etelä-Suomeen muuton myötä tuli naisten yksikköön 10 ja miesten yksikköön 9.


Päihdekuntoutuksen siirtyminen Etelä-Suomeen on laajentanut asiakkaiden kotikuntien ja muiden kumppanien kanssa tehtävää yhteistyötä. Terapiatehdas on vastannut sopimuskuntien odotuksiin tiivistää lähialueyhteistyötä hoitopaikkojen kanssa. Tämä on taannut omalta osaltaan asiakkaiden joustavan ja oikea-aikaisen siirtymisen palvelusta toiseen tuetusti tai saatetusti.


Avokuntoutus käynnistettiin pilottikokeiluna uudelleen vuonna 2011 tarjoamalla kotiin vietävää kuntoutusta Vihdin ympäristökunnille. Toiminta kasvoi laajasti ja vakiintui pysyväksi toiminnaksi. Hima avokuntoutus osoitti toimintansa tehokkuuden ja saavutti pysyvän aseman markkinoilla. Terapiatehdas tuotti myös kotiin vietävää katkaisuhoitoa vuosina 2012 - 2013.  Palvelu tavoitti myös sellaiset asiakasryhmät, joille syystä tai toisesta laitoskatkaisuhoito ollut mahdollista. HIMA-avopalvelut myytiin toiselle päihdealan toimijalle vuonna 2014. Perusteena ratkaisulle oli tarve kehittää laitoskuntoutusta vastaamaan paremmin muuttuvan toimintaympäristön tarpeisiin.


Suuren kysynnän vuoksi miesten yksikkö muutti uusiin, isompiin toimitiloihin keväällä 2012. Uudet toimitilat sijaitsevat Vihdissä, Tervalammella hyvien kulkuyhteyksien päässä. Muuton myöstä paikkalukua kasvatettiin aiemmasta yhdeksästä paikasta kolmeentoista. Toimintamme tehostamiseksi naisten yksikkö muutti Vihdin Tervalammelle syksyllä 2014, muuttuen 8-paikkaiseksi yksiköksi.


Terapiatehdas kehittyy ja kehittää palveluitaan muuttuvan markkinatalouden mukaan. Terapiatehtaalla on rohkeutta tarjota vaihtoehtoisia hoitopalveluinnovaatioita ja kehittää niitä jatkuvasti uusien tutkimuksien pohjalta yhteistyössä kuntien ja asiakkaiden kanssa.

 

Terapiatehtaan innovatiivisuus, rohkeus ja ennakkoluulottomuus ovat kantaneet vuodesta 2001 aina tähän päivään saakka. Kehitystyö jatkuu ja vuoden 2014 kehittämissuunnitelma pitääkin sisällään jälleen toiminnan laajentumista.