Terapiatehdas

 

Terapiatehtaan visiona on ollut vuodesta 2001 alkaen olla edelläkävijä yksilöllisessä ja kognitiivisessa päihdekuntoutuksessa. Jatkuva uudistuminen takaa tehokkaan kuntoutuksen viimeisimpien hoitokeinojen avulla.

 

Terapiatehtaan missiona on kuntouttaa asiakkaita tieteellisesti tutkitulla lähestymistavalla ja kehittää hoitomallia vastaamaan tämän hetken muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on kehittää yhteiskunnallisesti toimivampia ja tehokkaampia addiktion kognitiivisia hallintasovelluksia kustannustehokkaasti. Kehitämme toimintaamme jatkuvasti asiakkailtamme ja yhteistyökumppaneiltamme saadun palautteen pohjalta.

 

Terapiatehtaan arvot


Asiantuntijuus ja yhteistyö

Olemme turvallinen ja avoin työyhteisö. Edustamme yksilöinä ja työyhteisönä alan parasta kognitiivista osaamista. Olemme helposti lähestyttävä ja informoiva työyhteisö. Yhteistyö on meille kumppanuuteen perustuvaa laajaa, syvällistä yhteistyötä henkilöstön, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa.


Empaattisuus

Työryhmämme tapa toimia on rento ja lämmin. Haluamme toimia tasa-arvoisesti toinen toisiamme täydentäen yhteistyössä, unohtamatta huumoria. Terapiatehtaalla on humanistinen ihmiskäsitys, mikä ilmenee siten, että asiakas nähdään tavoitteellisena ja ainutkertaisena yksilönä, joka haluaa kehittyä ihmisenä ja tehdä omat valintansa päihdekäytössä.


Ennakkoluulottomuus

Terapiatehtaan työryhmä on kokeilu- ja kehittämishaluinen edelläkävijä, tutkiva ja utelias haasteita kohtaan. Terapiatehtaalla on  kykyä ja rohkeutta tuottaa uudenlaisia näkökulmia ja innovatiivisia lähestymistapoja. 

 

 

Palvelulupaus

 

Annamme asiakkaillemme uutta tutkittua tietoa addiktion rakentumisesta ja hallinnan kehittämisestä.  Lisäksi valmennamme asiakkaitamme vaativissa muutostilanteissa luomalla uusia päihteettömiä stressinhallintataitoja ja tarjoamalla vaihtoehtoisia sekä rohkeita ratkaisuja hallinnan kehittämiseen. Terapiatehtaalla moniammatillinen tiimi ottaa kuntoutuksessa huomioon asiakkaan ainutkertaisuuden ja yksilölliset tarpeet.


Eettiset periaatteet 

 

Teemme luottamuksellista ja pitkäjänteistä yhteistyöhön perustuvaa kehittämistyötä yhteistyökumppaneiden ja asiakkaidemme kanssa. Noudatamme kaikessa toiminnassamme korkeita eettisiä periaatteita, joita ovat ihmisen kunnioittaminen, luottamuksellisuus, lupausten pitäminen ja asiakastietojen salassapito.